top of page
Styring for CTC-varmepumper

Unike styresystemer som overvåker og styrer CTCs varmepumper, solpaneler, tilskuddsvarme, buffertank, basseng, frikjøling med mer. Styringen kan automatisk ta seg av til- og frakobling av eksisterende kjele, prioritere varmtvannsproduksjon eller varme med mer.

CTC styring
​CTC EcoLogic L/M

CTC EcoLogic L/M

Avansert varmepumpestyring

Styreenhetene CTC EcoLogic L og M er smarte styresystemer som automatisk overvåker og styrer CTCs varmepumper, tilskuddsvarme, buffertanker, sol, pool, frikjøling og lignende.

​CTC Connect+

CTC Connect+

En mobilapp som lar deg enkelt overvåke og endre innstillinger for varmepumpen og varmesystemet ditt.

​CTC EcoLogic Pro/Family

CTC EcoLogic Pro/Family

CTC EcoLogic Pro/Family er et unikt styringssystem som overvåker og styrer CTCs varmepumper, solpaneler, tilskuddsvarme, buffer- tanker, basseng, frikjøling og lignende.

bottom of page